วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ขั้นตอนการลงทะเบียนอีเมล (Email Registration)


ขั้นตอนการลงทะเบียนอีเมลใน LINE ให้ปฏิบัติดังนี้
 1. ไปที่ Settings (ตั้งค่า) > Email Registration (ลงทะเบียนด้วยอีเมล) 
 2. ถ้า Email Registration ขึ้นว่า Not Yet แสดงว่าท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนอีเมล ให้กดเข้าไปที่ Email Registration เพื่อทำการลงทะเบียนอีเมล


2. ใส่อีเมลและรหัสผ่านลงในช่อง แล้วกด Update
3. เมื่อทำการลงทะเบียนอีเมลเสร็จแล้วให้ส่ง Email, รหัสผ่านที่ลงทะเบียน LINE พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่จะใช้ลงทะเบียนมาเพื่อดำเนินการทำ Sticker ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น